ΓΑΜΟΙ

 

 

Πότε δεν επιτρέπεται η τελετή Γάμου

 

1) Όλες τις Τετάρτες και Παρασκευές.

 

Εκτός από εκείνες κατά τις οποίες επιτρέπεται η κρεοφαγία.

 

- Εβδομάδα του Αγίου Πνεύματος (Κατακλυσμού)

- Εβδομάδα του Πάσχα

- Η 1η Εβδομάδα του Τριωδίου

- Μεταξύ της Εβδομάδας των Απόκρεω και της Τυρινής

 

2) Από την Παρασκευή της Τυρινής μέχρι την Κυριακή του Πάσχα συμπεριλαμβανομένων και των δύο ημερομηνιών.

 

3) Την 5ην και 6ην Ιανουαρίου, παραμονή και εορτή των Θεοφανίων.

 

4) Από την 1ην μέχρι την 14ην Αυγούστου συμπεριλαμβανομένων και των δύο ημερομηνιών.

 

5) Την 29ην Αυγούστου εορτή του Τιμίου Προδρόμου

 

6) Την 14ην Σεπτεμβρίου, εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού

 

7)  Από την 15ην Νοεμβρίου μέχρι την 25ην Δεκεμβρίου συμπεριλαμβανομένων και των δύο ημερομηνιών.